Základní škola Bor

Základní škola Bor

Školní rok 2006/2007
projektový portál Základní školy Bor

Euregio Egrensis - sdružení obcí a měst

 

Euregio Egrensis

 

Iniciativa společenství INTERREG IIIA

 

  • Po ukončení programu PHARE CBC programem 2003 byla v České republice po jejím vstupu do EU vyhlášena také výzva k podávání projektových žádostí do Iniciativy Interreg IIIA.


  • Iniciativy Společenství jsou zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňují jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci.


  • Protože jednou z hlavních zásad Evropské unie je, že státní hranice by neměly být překážkou rovnoměrného rozvoje a integrace evropského území je kladen velký důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, které jsou znevýhodněny izolací příhraničních komunit od svých přirozených sousedů na druhé straně hranice a zároveň okrajovým postavením území v rámci svých vlastních státních hranic a politik. Nástrojem pro překonání těchto nevýhod je iniciativa Společenství - INTERREG A a její tři části: část A týkající se přeshraniční spolupráce, část B týkající se nadnárodní spolupráce a část C týkající se meziregionální spolupráce.


  • INTERREG III je jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí na období let 2000-2006 pro členské země Evropské unie.Česká republika bude po vstupu do Evropské unie oprávněna čerpat 68,67 mil. EUR z Evropského regionálního rozvojového fondu, určených pro tuto Iniciativu. INTERREG IIIA bezprostředně v příhraničních oblastech navazuje na předvstupní program Phare CBC, který byl ukončen programem roku 2003.


  • Čerpáno z Euregio-Egrensis.org.

 

Logo EU

 

 

nahoru