Základní škola Bor

Základní škola Bor

Školní rok 2006/2007
projektový portál Základní školy Bor

"Kamarádi přes hranice" - Základní škola Bor

 

Logo ZŠ Bor

 

Projekt "Kamarádi přes hranice"

 

  • Do projektu je zapojena partnerská škola v Pleysteinu. Projekt bude trvat od 1.9. 2006 do 30.6. 2007.


  • Cílem projektu je vzájemné poznávání detí, jejich casté setkávání pri nejruznejších akcích porádaných obema školami. Odstranování jazykových bariér, snaha domluvit se s kamarádem z druhé strany hranic. Porovnání, co je stejné a v cem se liší život na obou stranách. Výhodou je malá vzdálenost obou škol (cca 30 km), to znamená castejší kontakty detí.


  • Realizace projektu má význam pro vzájemné zlepšení vztahu. Už od útlého veku získají deti kontakty do blízkého zahranicí a díky vzájemným kontaktum prestanou hranice vnímat. S lepším zvládnutím jazykových dovednosti, které si tento projekt predevším pokládá za cíl, postupne vymizí veškeré vzájemné bariéry. Jde o pochopení a respektování tradic, odložení predsudku a hledání spolecných témat. Vzájemná spolupráce tak bude prenesena i do bežného života.


  • Pri spolecných setkáních se deti spolecne zapojují do ruzných pracích, delají spolecné výrobky, zúcastnují se spolecne exkurzí, a akcí, které pro ne pripraví jejich kamarádi (sportovní souteže, vedomostní souteže). Samotná realizace probíhá po vzájemné domluve (není možné predem stanovit pevný termín setkání). Vždy prijede skupina z partnerské školy, spolecnost a program jim zajištují žáci stejných vekových kategorií. Polovina setkání se uskutecní v míste naší školy v Boru, druhá polovina ve škole v Pleysteinu. V každém z termínu se jedná o nekolik dní, behem kterých se setkání uskutecní. Behem techto dní se vystrídá nekolik tríd. Techto vzájemných setkání se zúcastnují deti od 6-ti let do 12-ti let (odpovídá 1. až 6. tríde základní školy). V období mezi jednotlivými setkání deti udržují vzájemný písemný kontakt, což zlepšuje jejich jazykové dovednosti i písemný projev.


  • Fotografie: z návštěvy 2. a 4. tříd (12. prosince 2006) v Pleysteinu naleznete ZDE.


  • Fotografie: z návštěvy 5. a 6. tříd (13. prosince 2006) v Pleysteinu naleznete ZDE.


  • Fotografie: z návštěvy dětí z Pleysteinu v Boru (10. května 2007) naleznete ZDE.


  • Všechny tyto fotografie je možné nalézt rovněž na www.zsbor.cz v novinkách či fotografiích za školní rok 2006/2007.


Financováno s podporou Města Bor a Fondů EU

 

Znak města BorLogo EU

 

 

 

 

nahoru