Základní škola Bor

Základní škola Bor

Školní rok 2006/2007
projektový portál Základní školy Bor

Projekt "S počítačem o přírodě", SIPVZ 2006

 

Logo projektu

 

"S počítačem o přírodě" - integrace ICT do výuky Fy a Př

 

 • Anotace:

  Projekt "S počítačem o přírodě" integruje ICT technologie do výuky přírodovědných předmětů (přírodopis a fyzika). Odborné učebny vybavené počítači a projekční technikou poskytnou zázemí pro aktivní využití a tvorbu výukových materiálů do jednotlivých předmětů. Výsledkem je soubor prezentací pro jednotlivá přírodovědná témata, na jejichž podobě a realizaci se v rámci mezipředmětové spolupráce s informatikou a ve volném čase podílejí rovněž žáci.

 • Cíle projektu:

  1) Vytvořit aktivní spolupráci mezi předměty Fyzika, Přírodopis a Informatika.
  2) Vést děti ke spolupráci, vzájemné koordinaci, samostatnosti a cílevědomosti na základě společných prací.
  3) Vznik uceleného souboru výukových prezentací pro předměty Fyzika a Přírodopis v rozsahu vzdělávacího plánu pro základní školy.
  4) Zavádění ICT technologií do výuky a jejich praktické využití.

  Zdůvodnění: Žáci umí pracovat s počítačem. V rámci přípravy vybraných témat uplatní své znalosti a dovednosti a získají nové. Naučí se pracovat se scannerem, digitálním fotoaparátem, prezentačním a grafickým software. Kromě vlastního sestavování a tvorby jednotlivých prezentací, poté i jejich samotné využití během výuky podpoří zájem o danou problematiku. Využití prezentační a projekční techniky ve výuce zvyšuje pozornost a rozvíjí představivost žáků.

"S počítačem o přírodě" - dokumenty

 

 • Prezentace vytvořené v rámci tohoto projektu pro předměty Fyzika a Přírodopis naleznete v odpovídajících odkazech na této stránce.

 • Zde je k nahlednutí závěrečná tisková zpráva ve formátu DOC.

 • V tomto dokumentu naleznete zprávu ověřující organizace, ZŠ Stráž.

 • V případě zájmu Vám rádi zašleme výstupy na CD poštou, kontaktujte nás (viz kontakty).

 

 

 

nahoru